B I T T E R G A R N I T U U R
K R I T I E K E N


‘Je leest het in één adem en niet zelden schaterlachend uit, wat je eigenlijk nooit van dichtbundels kunt (of mag!) zeggen. Dat moet wel vernieuwend zijn.’ Victor Schiferli in Het Parool

‘Niet alleen vermakelijk, maar ook intelligent en bijzonder.’ Ilja Leonard Pfeijffer in NRC Handelsblad

‘De manier waarop Arthur Wevers zijn bitterballen weet te serveren, is ronduit smakelijk.’ P.F. Thomése

‘Ik heb ervan genoten.’ Gerrit Komrij

‘Nederland is rijk bedeeld met ambitieuze debutanten. Maar Arthur Wevers springt eruit, door zijn verbluffende technisch vernuft. [...] De mystery guest onder de debutanten, een soort gemaskerde schrijver: Arthur Wevers.’ Bas Belleman in Trouw

‘Bittergarnituur is echt een hilárisch boek. […] Een zeer geslaagd experiment.’ Pascal Cornet in Poëziekrant

‘Een dolgedraaid verhaal [...] dat zich met volle kracht en in razende vaart aan mij openbaarde en waarin gorigheid, banale onzin, verheven filosofische bespiegelingen en pornografie pur sang gezellig dwars door elkaar aan bod komen. [...] Een hoogst amusant en ingenieus verzenboek.’ Kees 't Hart in De Groene Amsterdammer

‘Een verhaaltje zo dun als een fotomodel.’ Philip Hoorne in Knack

‘Arthur Wevers durft het experiment aan in zijn debuut. [...] een kunststukje van jewelste.’ De Gooi- en Eemlander

‘Een roman geheel op rijm. Je moet het maar klaarspelen. Arthur Wevers doet het.’ De Standaard

‘Ontzettend clichématig [...] De banaliteiten slaan je om de oren [...].’ Dafne Jansen in 8 Weekly

‘Zogenaamd filosofische overwegingen over schrijven [...] platte, misogyne porno [...] nogal vervelend [...] heel erg gemaakt, tamelijk grof en plat [...] Wat een potsierlijke, met meligheden opgedirkte, nietszeggende flauwekul.’ Dr. Fabian R.W. Stolk, docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht